Publikacije

Ivana

2018.

Filipović Petrović, Ivana. 2018. Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku. Zagreb: Srednja Europa.

Parizoska, Jelena. 2018. Poredbeni frazemi s vlastitim imenima u hrvatskome – korpusni pristup. Slavistički studii 18: 139–151.

Parizoska, Jelena; Stanojević, Mateusz-Milan. 2018. Problemi frazeološkog nazivlja. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44 (2): 611-625.

2017.

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. 2017. Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome. Jezikoslovlje 18 (2): 245–278.

Parizoska, Jelena; Filipović Petrović, Ivana. 2017. Variation of Adjectival Slots in kao (‘as’) Similes in Croatian: A Cognitive Linguistic Account. U: Mitkov, Ruslan (ur.) Computational and Corpus-Based Phraseology, 348–362. Cham: Springer.

2016.

Parizoska, Jelena; Filipović Petrović, Ivana. 2016. Uporabni model jezika u leksikografskoj obradi frazeološke varijantnosti u hrvatskome. U: Udier, Sanda Lucija; Cergol Kovačević, Kristina (ur.) Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, 147–158. Zagreb: Srednja Europa.

2015.

Filipović Petrović, Ivana. 2015. Completing the Unfinished: A Descriptive Dictionary of the Croatian Literary Language. U: Silvestre, João Paulo; Villalva, Alina (ur.) Planning non-­existent dictionaries, 42-53. Lisabon: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa ‐ Universidade de Aveiro.

2014.

Parizoska, Jelena; Novoselec, Zvonimir. 2014. Idiom variation and grammaticalization: a case study. U: Peti-Stantić, Anita; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.) Language as Information, 179–192. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang.

Ova web-stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time možete slagati, ali možete odbiti ako želite. Prihvati Čitaj više