Frazeološki rječnik hrvatskoga jezika

Izvorno elektronički, korpusom vođen frazeološki rječnik hrvatskoga jezika u otvorenom pristupu.

Pristup rječniku

Cilj projekta

Cilj je ovoga projekta izraditi mrežni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika u otvorenom pristupu koji se temelji na podacima iz velikoga računalnoga korpusa. Osnovna je namjena rječnika omogućiti pristup suvremenom hrvatskom frazeološkom fondu velikom broju korisnika i istraživača.

Izvor jezične građe

Izvor jezične građe hrvatski je mrežni korpus hrWaC (1,2 milijarde riječi). Upotreba računalnoga korpusa za izradu rječnika u skladu je s jednim od temeljnih načela suvremene leksikografije: pouzdanim jezičnim podacima smatra se ono što možemo saznati promatrajući jezik u upotrebi.

Aktivnosti

19 veljača

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji.

Radionica za sveučilišne lektore. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 19. veljače 2020.

15 studeni

Parizoska, Jelena. Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji.

3. simpozij LinguaDOC, Filozofski fakultet u Rijeci, 15. studenog 2019.

04 studeni

Filipović Petrović, Ivana. Leksikografska radionica The Future of Academic Lexicography: Linguistic Knowledge Codification in the Era of Big Data and AI.

Lorentz Center, Leiden, Nizozemska, 4. – 8. studenog 2019. 

26 listopad

Filipović Petrović, Ivana. Frazeološka ostavština Julija Benešića.

Četvrti Malićevi dani Julije Benešić i njegovo doba. Povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu. Filozofski fakultet u Zagrebu, 25. i 26. listopada 2019.