Aktivnosti

Izlaganja na konferencijama i pozvana predavanja


Parizoska, Jelena. Idiom Modifications: What Grammar Reveals about Conceptual Structure (plenarno izlaganje).

XXXIV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Jezično i izvanjezično u međudjelovanju. Filozofski fakultet u Splitu (online), 26. rujna 2020.

Filipović Petrović, Ivana. Frazeološka ostavština Julija Benešića.

Četvrti Malićevi dani Julije Benešić i njegovo doba. Povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu. Filozofski fakultet u Zagrebu, 25. i 26. listopada 2019.

Filipović Petrović, Ivana. Kako Iggyju reći pop, a Dylanu bob: iz korpusnih istraživanja frazema.

Znanstveni simpozij 35 godina lingvističkih istraživanja. Proslava 35. obljetnice Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb, 15. listopada 2019.

Parizoska, Jelena; Stanojević, Mateusz-Milan. Premodification by adjectives in Croatian verbal idioms.

The Sixteenth Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLC-2019). Sveučilište Harvard, Cambridge, SAD, 12. – 14. listopada 2019.

Filipović Petrović, Ivana. Što je hrvatskoj leksikografiji korpus

Sedmi hrvatski slavistički kongres. Šibenik, 25. – 28. rujna 2019.

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. Sketch Engine i Lexonomy: digitalni alati za izradu Frazeološkog rječnika hrvatskoga jezika (pozvano predavanje).

4. znanstveni simpozij SCIMETH – Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju. Filozofski fakultet u Rijeci, 15. svibnja 2019.