Publikacije

2020.

Filipović Petrović, Ivana. 2020. Kako Iggyju reći pop, a Dylanu bob: iz korpusnih istraživanja frazema. Filologija 75: 147–164.

Parizoska, Jelena i Ivana Filipović Petrović. 2020. Varijantni frazemi u e-rječniku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46 (2): 477–491.

Omazić, Marija i Jelena Parizoska, ur. 2020. Reproducibility and Variation of Figurative Expressions: Theoretical Aspects and Applications. Białystok: University of Białystok Publishing House.

Parizoska, Jelena i Marija Omazić. 2020. Sheme dinamike sile i promjenjivost glagolskih frazema. Jezikoslovlje 21 (2): 179–205.

2019.

Parizoska, Jelena. 2019. Razvijanje metaforičke kompetencije u engleskom kao stranomu jeziku kod budućih učitelja primarnoga obrazovanja. U Engleski u primarnom obrazovanju: razvoj i načela zagrebačkoga studija, ur. Marija Andraka i Smiljana Narančić Kovač, 107–118. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Filipović Petrović, Ivana i Jelena Parizoska. 2019. Konceptualna organizacija frazeoloških rječnika u e-leksikografiji. Filologija 73: 27–45.

2018.

Filipović Petrović, Ivana. 2018. Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku. Zagreb: Srednja Europa.

Parizoska, Jelena i Mateusz-Milan Stanojević. 2018. Problemi frazeološkog nazivlja. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44 (2): 611–625.

Parizoska, Jelena. 2018. Poredbeni frazemi s vlastitim imenima u hrvatskome – korpusni pristup. Slavistički studii 18: 139–151.