Suradnici

dr. sc. Ivana Filipović Petrović, voditeljica projekta

Obrazovanje
2008.–2014. Doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski sveučilišni doktorski studij hrvatske kulture (disertacija: Status frazema u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića)
2002.–2007. Diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dvopredmetni studij kroatistike i informatologije (smjer bibliotekarstvo)

Zaposlenje
2017.–danas Znanstveni suradnik u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2014.–2017. Viši asistent u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2008.–2014. Asistent u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Znanstvenoistraživački projekti
2008.–danas  Suradnik
Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića (sv. S – Ž)

Rad u znanstvenim časopisima
2019.–danas tajnica Folia Onomastica Croatica, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU
2019.–danas korektorica u Filologiji, časopisu Razreda za filološke znanosti HAZU
2010.–2018. tajnica Filologije, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU

Članstva
European Association for Lexicography – Euralex
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
Slavic Cognitive Linguistic Association

Osobna stranica
Bibliografija

dr. sc. Jelena Parizoska, suradnica

Obrazovanje
2011.–2019. Doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij lingvistike (disertacija: Promjenjivost glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku – kognitivnolingvistička analiza)
1993.–1998. Diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dvopredmetni studij engleskog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti

Zaposlenje
2021. Docent, Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika, Učiteljski fakultet u Zagrebu
2016.–2021. Predavač, Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika, Učiteljski fakultet u Zagrebu
2014.–2021. Predavač, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet u Zagrebu
2011–2014. Samostalni djelatnik – prevoditelj, Metaphora, Zagreb
2003.–2011. Znanstveni novak, Katedra za engleski jezik, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu
1999.–2003. Voditelj tečajeva engleskog i ruskog jezika u poslovnim tvrtkama, LINK-BS, Zagreb

Kolegiji
Učiteljski fakultet u Zagrebu
Jezične vježbe engleskog jezika
Figurativni jezik u engleskome kao stranome

Primijenjena lingvistika

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Engleski jezik za dizajn

Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu
Frazeologija
Leksikologija i leksikografija za prevoditelje
Sintaksa engleskog jezika

Znanstvenoistraživački projekti

2020. i 2021. Suradnik
Didaktičko-kognitivna dimenzija hrvatskoga kao jezika školovanja (kratkoročna financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljski fakultet)

2018. i 2019. Suradnik
Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja (kratkoročna financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet)

2007. – 2011. Znanstveni novak
Analiza prijevodnoga procesa: lingvistički i kulturološki aspekti (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, br. 0130506)

2003. – 2006. Znanstveni novak
Teorijska kognitivno-lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika
(Ministarstvo znanosti i obrazovanja, br. 130-1301049-1047)

Članstva
Slavic Cognitive Linguistics Association
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Osobna stranica
Bibliografija
CROSBI profil