Aktivnosti

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. Mrežni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika (pozvano predavanje).

Zagrebački lingvistički krug, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 9. travnja 2019.

Filipović Petrović, Ivana. Leksikografija – od zanata do digitalnih alata (pozvano predavanje).

Kroatistički i jezikoslovni seminar Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 3. travnja 2019.

Filipović Petrović, Ivana. Gostovanje u emisiji Bilješke o jeziku (HRT 3)

6. ožujka 2019.

Filipović Petrović, Ivana. Istraživački boravak na institutu Trier Center for Digital Humanities.

Trier, Njemačka, 25. veljače – 8. ožujka 2019. (intervju s Ivanom na engleskome jeziku dostupan na https://elex.is/ivana-filipovic-petrovic/)

Parizoska, Jelena. Primjena kognitivnolingvističkog pristupa poučavanju frazema u sveučilišnoj nastavi engleskoga kao stranoga jezika.

godišnji znanstveno-stručni skup Hrvatskog društva sveučilišnih lektora Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture. Filozofski fakultet u Zagrebu, 22. i 23. veljače 2019.

Filipović Petrović, Ivana. Sudjelovanje s posterom (Retro)digitisation and online publication of the Croatian Dictionary of Literary Language.

ELEXIS observer event. Beč, Austrija, 18. i 19. veljače 2019.

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji.

Radionica za članove akademske zajednice.Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 6. veljače 2019.

Filipović Petrović, Ivana. Leksikografska radionica Sastavljamo rječnik za učenike osnovnih i srednjih škola

Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 6. studenog 2018.