Aktivnosti

Parizoska, Jelena; Filipović Petrović, Ivana. Varijeteti u korpusom vođenom frazeološkom rječniku.

XXXVI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Standardni i nestandardni idiomi. Filozofski fakultet u Osijeku, 9. – 11. lipnja 2022.

Parizoska, Jelena. Istraživački boravak na Institutu Jožef Stefan.

Ljubljana, Slovenija, 13. svibnja 2022. (intervju s Jelenom na engleskome jeziku dostupan na https://elex.is/jelena-parizoska/)

Filipović Petrović, Ivana. Frazemi u jezičnoj upotrebi: pogled kroz korpusne naočale (pozvano predavanje).

Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Rijeci, 18. siječnja 2022.
https://projekt-kafka.com/digitalna-humanistika-kako-nastaje-mrezni-frazeoloski-rjecnik/

Parizoska, Jelena. Idiom modifications in dictionaries: Creativity meets systematicity

10th International Symposium Intercontinental Dialogue on Phraseology The World of Plants in Phraseology and Proverbs. Filološki fakultet u Białystoku (Poljska) i Filozofski fakultet u Zagrebu (online), 20. studenog 2021.

Parizoska, Jelena; Filipović Petrović, Ivana. Mogućnosti e-leksikografije za izradu mrežnih frazeoloških rječnika.

XXXV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Jezik u digitalnom okruženju. Filozofski fakultet u Osijeku, 9. – 11. rujna 2021.

Parizoska, Jelena; Filipović Petrović, Ivana. Variation in idioms dictionaries: Lexicographer’s work in the post-editing era.

Međunarodni skup Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2021): Post-editing lexicography. Brno, Češka (online), 5. – 7. srpnja 2021.
Snimka izlaganja: https://www.youtube.com/watch?v=mV5ZYMgdRf0

Parizoska, Jelena. Idiom Modifications: What Grammar Reveals about Conceptual Structure (plenarno izlaganje).

XXXIV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Jezično i izvanjezično u međudjelovanju. Filozofski fakultet u Splitu (online), 26. rujna 2020.

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji.

Radionica za sveučilišne lektore. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 19. veljače 2020.